Ditt nærmiljø trenger din stemme

Som skadeforsikringskunde i Gjensidige i Norge kan du være med å påvirke gavetildelingene i Gjensidigestiftelsen og forvaltningen av eierskapet i Gjensidige Forsikring ASA.

Muligheten til å påvirke har du gjennom valg av medlemmer til generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen.

 

Du kan påvirke støtten til frivillige lag og foreninger i ditt nærmiljø ved å stemme på én eller flere kandidater fra ditt fylke. Valget i 2020 skjer i perioden 13. januar til 2. februar.

 

Relatert innhold

Du kan påvirke støtten til frivillige lag og foreninger i ditt nærmiljø ved å stemme på én eller flere kandidater fra ditt fylke. Valget i 2020 skjer i perioden 13. januar til 2. februar.

 

Påvirkning gjennom kundevalg

Som skadeforsikringskunde i Gjensidige har du stemmerett og er valgbar ved valget til generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen.

Gi din stemme i årets kundevalg

19 valgkretser

Til generalforsamlingen i  Gjensidigestiftelsen velges representanter fra 19 valgkretser. Du kan lese om kandidatene fra valgkretsene ved å klikke på lenkene nedenfor, men du kan kun stemme på kandidater i den valgkretsen du tilhører.

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen er Norges største stiftelse og forvalter sitt langsiktige eierskap i Gjensidige Forsikring ASA. Stiftelsen er også en viktig bidragsyter til ulike samfunnsnyttige formål, fastsetter rammer for og utbetaler kundeutbytte til selskapets skadeforsikringskunder i Norge.

Gjennom Gjensidigestiftelsen kan alle søke om midler til prosjekter som fremmer trygghet og helse. Tiltakene må være forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende.

Les mer om stiftelsen på  Gjensidigestiftelsen.no